Velkommen til Advokatene i Østerdalen!

Vi har Kontorer i Tolga,Røros og Trondheim 

Ta kontakt idag for en uforpliktende samtale!

Avdeling Røros

Tollef Bredalsvei 13, 7374 Røros

Epost: bjornar@mail.1.advokateneiosterdalen.no.co

Telefon: 72 41 42 41 

Mobil: 951 48 698 

Avdeling Tolga

Tolgen Hyttestue, 2540 Tolga

Epost: bjornar@mail.1.advokateneiosterdalen.no.co

Telefon: 62 98 10 10 

Mobil: 951 48 698

Advokatene i Østerdalen bistår med..

Forsikring

Vi er en leverandør av forsikringsrettslig bistand. Forsikring er et område der vi har spesielt lange tradisjoner. Vi yter bistand til selskaper, meglere, agenter så vel som eiere av forsikringsavtalen.

Barn og foreldre

I spørsmål angående foreldreansvar, omsorg for barn og samværsrett med barn klarer ikke alltid foreldre å bli enige om dette. Det kan da ofte være lurt å ta kontakt med en advokat for å få en orientering om hvilke regler som gjelder og hva som er fornuftig å gjøre i den enkeltes sak. Vi hjelper dere med dette.

Familie og Barnevern

Vi bistår foreldre og barn i barnevernssaker. Staten dekker utgiftene til advokat i saker om omsorgsovertakelse.

Arv

Våre advokater bistår med planlegging av arv og i forbindelse med arveoppgjør. vi bistår ektefeller og samboere med opprettelse av pakter og samboeravtaler, samt med det økonomiske oppgjøret etter samlivsbrud.

Personskader

Dersom du er påført en skade vil det i mange tilfeller være mye verdt å kontakte advokat. Advokaten vil hjelpe deg til å få riktig erstatning. vi har mange års erfaring med å gi bistand i erstatningssaker, bl.a. som følge av trafikkskader, yrkesskader og pasientskader.

Trygd og stønad

Advokatfirmaet i Østerdalen bistår mange klienter med problemstillinger innenfor trygde- og sosialrett. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Eiendomsmegling

Vi selger primært boliger i Rørosregionen, Østerdalen samt Holtålen, men kan også ta på oss oppdrag utenfor disse regionene.

Vi har en god lokalkunnskap og et godt nettverk. 

Advokat Bjørnar Kristiansen i samarbeid med Advokat Geir Langhelle

Om oss (mal)

Landkompetanse:

· Estland

· Finland

· Sverige

· Danmark

Utdanning:

· Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo våren 1978.

· Bankakademiets fagkurs i økonomi, økonomistyring og administrasjon.

· Kreditkassens Lederskole fra mai 1984 til juni 1985.

· Sparebankenes Lederforum fra 1989 til 1995.

· Advokatforeningens advokatkurs 2004.

Praksis:

Juridisk konsulent i Norges Fiskarlag i Trondheim fra 01.06.78 til 01.08.82. Høsten 1981 var jeg dommerfullmektig i fire måneder ved Orkdal Sorenskriverembete.

· Kontorsjef og banksjefens stedfortreder i Kreditkassen- Fiskernes Bank AS i Harstad fra 01.08.82 til 01.08.85.

· Banksjef i samme bank i Vadsø fra 01.08.85 til 01.10.86.

· Banksjef i Tolga – Os Sparebank fra 01.10.86 til 01.07.95

· Trygdesjef og regionleder i Trygdeetaten fra 01.10.95 til 01.02.02

· Seniorkonsulent i SpareBank 1 Midt-Norge på Røros fra 01.02.02.Siden 1. mai 2004 jobbet jeg både ved Hovedkontoret i Trondheim og avdeling Røros.

· Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Robertsen fra 01.12.2005 til 01.07.2007. Fra 01.09.2007 har jeg drevet egen advokatpraksis med kontor i Røros og Tynset.

· Jeg har dessuten jobbet deltid i to år som vitenskapelig assistent ved Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Jeg har i perioder undervist og vært sensor ved Bankakademiet nå BI.Jeg har likeledes undervist og vært sensor ved Høgskolen i Hedmark.

· Jeg har hatt en variert samling styre- og styrelederverv i forskjellige organisasjoner. Det samme gjelder kommersielle styreverv.

· Estland

· Finland

· Sverige

· Danmark

Utdanning:

· Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo våren 1978.

· Bankakademiets fagkurs i økonomi, økonomistyring og administrasjon.

· Kreditkassens Lederskole fra mai 1984 til juni 1985.

· Sparebankenes Lederforum fra 1989 til 1995.

· Advokatforeningens advokatkurs 2004.

Praksis:

Juridisk konsulent i Norges Fiskarlag i Trondheim fra 01.06.78 til 01.08.82. Høsten 1981 var jeg dommerfullmektig i fire måneder ved Orkdal Sorenskriverembete.

· Kontorsjef og banksjefens stedfortreder i Kreditkassen- Fiskernes Bank AS i Harstad fra 01.08.82 til 01.08.85.

· Banksjef i samme bank i Vadsø fra 01.08.85 til 01.10.86.

· Banksjef i Tolga – Os Sparebank fra 01.10.86 til 01.07.95

· Trygdesjef og regionleder i Trygdeetaten fra 01.10.95 til 01.02.02

· Seniorkonsulent i SpareBank 1 Midt-Norge på Røros fra 01.02.02.Siden 1. mai 2004 jobbet jeg både ved Hovedkontoret i Trondheim og avdeling Røros.

· Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Robertsen fra 01.12.2005 til 01.07.2007. Fra 01.09.2007 har jeg drevet egen advokatpraksis med kontor i Røros og Tynset.

· Jeg har dessuten jobbet deltid i to år som vitenskapelig assistent ved Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Jeg har i perioder undervist og vært sensor ved Bankakademiet nå BI.Jeg har likeledes undervist og vært sensor ved Høgskolen i Hedmark.

· Jeg har hatt en variert samling styre- og styrelederverv i forskjellige organisasjoner. Det samme gjelder kommersielle styreverv.

· Jeg har et godt og tillitsfullt kontaktnett og nettverk innenfor det politiske miljø, offentlig sektor og næringslivet både regionalt og sentralt.

Advokatforeningen
Advokatforeningen

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.

Advokatforeningen

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.

Kontakt oss

62 98 10 10951 48 698
Tollef Bredalsvei 13, 7374 RØROS
Orgnr 974 529 815