Våre tjenester

Advokatene i Østerdalen bistår med...

Forsikring

Vi er en leverandør av forsikringsrettslig bistand. Forsikring er et område der vi har spesielt lange tradisjoner. Vi yter bistand til selskaper, meglere, agenter så vel som eiere av forsikringsavtalen.

Barn og foreldre

I spørsmål angående foreldreansvar, omsorg for barn og samværsrett med barn klarer ikke alltid foreldre å bli enige om dette. Det kan da ofte være lurt å ta kontakt med en advokat for å få en orientering om hvilke regler som gjelder og hva som er fornuftig å gjøre i den enkeltes sak. Vi hjelper dere med dette.

Familie og Barnevern

Vi bistår foreldre og barn i barnevernssaker. Staten dekker utgiftene til advokat i saker om omsorgsovertakelse.

Arv

Våre advokater bistår med planlegging av arv og i forbindelse med arveoppgjør. vi bistår ektefeller og samboere med opprettelse av pakter og samboeravtaler, samt med det økonomiske oppgjøret etter samlivsbrud.

Personskader

Dersom du er påført en skade vil det i mange tilfeller være mye verdt å kontakte advokat. Advokaten vil hjelpe deg til å få riktig erstatning. vi har mange års erfaring med å gi bistand i erstatningssaker, bl.a. som følge av trafikkskader, yrkesskader og pasientskader.

Trygd og stønad

Advokatfirmaet i Østerdalen bistår mange klienter med problemstillinger innenfor trygde- og sosialrett. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Eiendomsmegling

Vi selger primært boliger i Rørosregionen, Østerdalen samt Holtålen, men kan også ta på oss oppdrag utenfor disse regionene. Vi har en god lokalkunnskap og et godt nettverk.